Kontakt

+420 774 97 97 14

Poradenská praxe
Praxe se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra I.P. Pavlova v budově pseudoklasicistního stylu, která poskytuje bezpečné a klidné prostředí.

Rumunská 1
Praha 2
4.patro

Vítejte na mých stránkách.

Jsem lékařka a terapeutka s všestrannou a více než dvacetiletou praxí v oblasti duševního zdraví a psychoterapie.

Nabízím poradenskou a psychoterapeutickou pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a chtějí se o ní poradit a řešit ji.  Dále poskytuji konzultace těm, kteří cítí potřebu rozvíjet se, nacházet nový směr a nový smysl svého života.

Při poradenské a terapeutické práci s klienty považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře, úctě a respektu. Nabízím a zaručuji bezpečný prostor pro vyjádření, zachování mlčenlivosti a naprostou diskrétnost.

Během života se všichni setkáváme  s různými problémy, které se nám daří řešit více či méně úspěšně, a každý z nás se může někdy dostat do obtížné životní situace.
Pokud cítíte, že Vaše životní situace je příliš vyčerpávající nebo z ní nemůžete najít východisko, pak je důležité mít někoho, s kým se o tuto zátěž můžete podělit a s kým můžete společně hledat řešení.

Rozhodnutí obrátit se v takovéto situaci na odborníka nebývá vždy jednoduché, ale může to být cesta k objevování Vašich možností a skrytých zdrojů,  k přijímání a vyrovnávání se s tím, co Vám život  přináší. To vše Vás  podpoří, abyste se na své životní cestě cítili spokojeněji, radostněji a smysluplněji.

Irena Zvánovcová