Kontakt

+420 774 97 97 14

Poradenská praxe
Praxe se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra I.P. Pavlova v budově pseudoklasicistního stylu, která poskytuje bezpečné a klidné prostředí.

Rumunská 1
Praha 2
4.patro

Nabízím pomoc s následujícími tématy a obtížemi

 • pocity osamělosti, smutku, viny, úzkosti , fobie
 • depresivní nálady, deprese, pocity strachu a studu
 • obtíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb
 • pocit nedostatečného využívání vlastních schopností, nadměrná sebekritičnost
 • nespokojenost se sebou, nízká sebeúcta nebo nedostatek sebedůvěry
 • vyrovnávání se s životními přechody, krizovými situacemi a traumaty
 • obtíže související s tělem, např. poruchy spánku, chronické bolesti hlavy, zad a trávicího systému, kožní problémy
 • problémy s přijímáním vlastního těla, poruchy příjmu potravy
 • otázky související s polaritou ženského a mužského světa
 • témata sebepřesahu a osobního spirituálního směřování
 • oblast profesního rozvoje a pracovní problematiky doporučuji řešit s koučem a mentorem Rudolfem Zvánovcem (www.rudolfzvanovec.cz)