Kontakt

+420 774 97 97 14

Poradenská praxe
Praxe se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra I.P. Pavlova v budově pseudoklasicistního stylu, která poskytuje bezpečné a klidné prostředí.

Rumunská 1
Praha 2
4.patro

Profil

V roce 1992 jsem absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení VŠ studia jsem pracovala šest let v Psychiatrické léčebně v Opavě a zároveň dva roky v soukromé Ordinaci pro psychoterapii a psychiatrii v Opavě. Během této doby jsem se věnovala psychiatrické a psychoterapeutické léčbě neuróz, psychóz a závislostí.

V letech 1995 a 1998 jsem složila atestace v oboru psychiatrie 1. a 2. stupně, v roce 2000 jsem získala funkční specializaci IPVZ v systematické psychoterapii. Jsem držitelkou licence České lékařské komory pro obor Psychiatrie.

Od roku 1999 se výhradně věnuji psychoterapeutické práci, v letech 2004 až 2009 současně  v pozici vedoucí terapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN Praha. Od roku 2007 provozuji soukromou praxi.

Jsem absolventkou výcvikového kurzu v psychoanalytické párové terapii (IPPART), v psychodynamické imaginativní traumaterapii (podle Luise Reddemann) a kurzu krizové intervence při RIAPSu. V roce 2004 jsem ukončila  komplexní psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii SUR OS a v roce 2008 pak komplexní psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (organizovaný Společností pro logoterapii a existenciální analýzu - SLEA). Jsem členkou výcvikového týmu SLEA a poskytuji individuální sebezkušenost pro frekventanty výcviku (www.slea.cz).

Své profesionální  zkušenosti a kompetence dále systematicky rozvíjím  formou skupinových a individuálních supervizí.

Aktivně se účastním konferencí a seminářů České psychoterapeutické společnosti. Ve svých příspěvcích jsem se věnovala následujícím tématům: syndrom vyhoření a deprese, závislosti, hraniční stavy, párová problematika, témata sebepřesahu a smyslu života.