Kontakt

+420 774 97 97 14

Poradenská praxe
Praxe se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra I.P. Pavlova v budově pseudoklasicistního stylu, která poskytuje bezpečné a klidné prostředí.

Rumunská 1
Praha 2
4.patro

Dlouhodobá individuální psychoterapie

Motto: „Terapeut a klient budují vzájemný vztah, který se sám o sobě stává činitelem změny.“
I.Yalom, M.D.

Jde o metodu, která probíhá formou pravidelných setkání terapeuta a klienta v přesně vymezeném čase, obvykle jednou týdně a v délce trvání 50 minut. Přístup při individuální práci s klientem je primárně existenciálně analytický.
Ten vychází z principu, že člověk je sám ten, kdo utváří svůj život, kdo může rozhodovat o sobě a o své budoucnosti. Záleží tedy pouze na každém z nás, zda se těchto možností chopíme a zúročíme je nebo zda je necháme nevyužity.
Tento přístup rozšiřuje člověku pohled na svět, realitu, podporuje a podněcuje vztah člověka k životu, k lidem, ke světu, přírodě, a tím vnáší do života a bytí tohoto člověka barevnost, pohyb, zaujetí.

Člověk se pak může ve svém životě kdykoliv zastavit a říci si:
„Opravdu žiji svůj vlastní život, nemusím stále jen čekat, že ten život snad už konečně začne, skutečně žiji svůj vlastní život.“