Kontakt

+420 774 97 97 14

Poradenská praxe
Praxe se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra I.P. Pavlova v budově pseudoklasicistního stylu, která poskytuje bezpečné a klidné prostředí.

Rumunská 1
Praha 2
4.patro

Lékařské konzultace
V rámci lékařské praxe poskytuji psychiatrické konzultace aktuálního psychického stavu, zahrnující historii obtíží a problémů, jejich vývoj a rozbor s ohledem na zdravotní, sociální, rodinnou a pracovní situaci, včetně doporučení vhodné terapie. K objednání není potřeba doporučení od jiného lékaře či psychologa.

Nabízím pomoc s následující obtížemi a příznaky:
  • úzkosti, panické záchvaty, fobie
  • depresivní nálady, deprese, pocity strachu
  • nespavost, poruchy spánku
  • nesoustředěnost, poruchy koncentrace
  • psychosomatické poruchy (tj.somatické potíže, které nemají odpovídající podklad v lékařských vyšetřeních, např.: bušení srdce, tlak na hrudi, bolesti hlavy, bolesti po těle, poruchy trávení)
Ordinační hodiny jsou individuální, dle potřeb klientů.