Kontakt

+420 774 97 97 14

Poradenská praxe
Praxe se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra I.P. Pavlova v budově pseudoklasicistního stylu, která poskytuje bezpečné a klidné prostředí.

Rumunská 1
Praha 2
4.patro

Krátkodobé poradenství pro rozvoj osobnosti a krizové životní situace

Poradenství pro rozvoj osobnosti není jen o řešení problémů, ale může to být zajímavá cesta sebepoznání, hledání sebe samotného, nacházení svých zdrojů, a tím i možností dalšího osobního růstu a dozrávání.

Poradenství může pomoci při hledání odpovědí na základní otázky po smyslu života a smysluplném směřování v životě. To vše podporuje zvládání přirozených vývojových krizí v životě každého člověka a vede ke zlepšení kvality života.

Poradenské konzultace zároveň podporují člověka při řešení obtíží v oblasti mezilidských, tzn. partnerských, rodinných a pracovních vztahů.

Poradenství nabízí rychlou pomoc při potřebě změnit životní styl, přichází s nabídkou individuálního preventivního programu při dlouhodobém stresu.

Poradenství je vhodné i pro blízké a příbuzné psychicky nemocných a závislých, kde může pomoci v otázkách, jak k nemocnému či závislému členu rodiny přistupovat a jak mu pomoci.