Kontakt

+420 774 97 97 14

Poradenská praxe
Praxe se nachází v bezprostřední blízkosti stanice metra I.P. Pavlova v budově pseudoklasicistního stylu, která poskytuje bezpečné a klidné prostředí.

Rumunská 1
Praha 2
4.patro

Párové poradenství

Motto: „Ačkoliv hádka není časem, kdy lze očekávat vyřešení problému, může být momentem, kdy začneme hovořit o problémech.“ D. Wile, Ph.D.

Tato metoda je určena partnerům, kteří hledají cestu k obnovení vzájemného dialogu a porozumění.

Při poradenské práci s páry vycházím z psychoanalytického přístupu, který povzbuzuje partnery k tomu, aby se lépe a efektivněji naučili mluvit o svých potřebách a problémech.

Pokud se během konzultací dospěje ke zjištění, že vztah již není možné zachránit, mohou partneři za doprovodu párového terapeuta najít cestu k co nejméně bolestnému rozchodu.

Párové konzultace probíhají 1x týdně v délce 55 minut, a to s celým párem. Při dlouhodobých partnerských problémech je obvykle potřeba minimálně 10 až 15 párových konzultací.

Přehled nejčastějších témat při párovém poradenství:

  • nedostatek komunikace mezi partnery
  • vzájemné odcizení, nevěra
  • výrazná rozdílnost názorů, povah, představ o životě, výchově dětí
  • nesoulad v sexuálním životě
  • situace kolem rozchodu či rozvodu a její zvládání